Blog

Veli Toplantısında Neler Konuşulmalı ?

veli toplantisinda neler konusulmali 8223

Veli toplantıları okul yönetimi tarafından geniş gruplar halinde veya sınıf rehber öğretmenleri tarafından kendi velileri ile yıl içinde belirli dönemlerde yapılmaktadır.  Sınıf veli  toplantıları velilerin okula katılımlarını sağlamak, ayrıca öğrencilerin gelişim ve akademik yeterlikleri ile ilgili velilere dönüt verebilmek açısından son derece önemlidir. Veli Toplantısında Neler Konuşulmalı ? Okul yönetimi, öğretmen ve veli işbirliğini sağlamak açısından önemli bir konudur.

Okul yönetimince planlanan veli toplantısında ne konuşulmalı ?

Okul yönetimlerinin sene başında, yılı ortasında ve yıl sonunda gerçekleştirdiği veli toplantılarında gündem maddeleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Veli Toplantısında Neler Konuşulmalı konusunda bir önceki dönemin ya da yılın değerlendirilmesi gibi  bazı gündem maddeleri karakteristiktir. Okul yönetimince planlanan veli toplantılarında okul aile birliğinin çalışmaları ve bütçe görüşmeleri de yapılarak okulun velilerden beklentileri üzerinde durulur.

Sınıf öğretmenleri tarafından yapılan veli toplantılarında neler konuşulur ?

Sınıf rehber öğretmenleri veli toplantıları düzenleyerek toplantı tutanağı ve imza sirkülerini sınıf rehberlik dosyası içinde muhafaza etmekle sorumludur. Sınıf rehber öğretmenlerinin düzenlediği Veli Toplantısında Neler Konuşulmalı :

  • Veli toplantısında konuşulacak gündem maddeleri güncel olmalıdır. Örneğin pandemi döneminde yüz yüze ya da çevrimiçi yapılan toplantılarda öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine katılımları değerlendirilmeli, velelerin çevrimiçi ortamlarda öğrencilerin çalışmalarını nasıl yönetilebileceği,  pandemi döneminde günlük rutin oluşturulmasının önemi konularına değinilmelidir.
  • Veli toplantılarında öğrencilerin durumları genel hatları ile velilerle paylaşılmalıdır. Ayrıca sınıf rehber öğretmeni akademik başarısızlık nedeni olarak gördüğü genel sorunlara değinerek velilerle işbirliği yapmalıdır. Veli toplantısında öğrencilerin başarılarını arttıran genel nedenlere de değinilmeli ve sınıf öğretmeni bu konularda velileri teşvik etmelidir.
  • Sınıf veli toplantılarında herhangi bir öğrenciyi ya da veliyi  rencide edecek bir duruma düşecek konuşmalardan sakınılmalıdır.  Öğrencilerin özel durumları veli ile özel olarak konuşulmalıdır.
  • Veli toplantılarında sınıf rehber öğretmenleri sınıfa ilk kez giriyorsa öncelikle kısaca verilerle tanışmakta fayda vardır.
  • Sınıf veli toplantılarında toplantı dönem başında gerçekleştiriliyorsa  1 yıl önceki faaliyetler kısaca özetlenmeli  yıl içinde planlanan faaliyetlere dedeğinilmelidir.  Dönem sonunda gerçekleştirilen veli toplantılarında yıl içinde sınıfın genel performansı hakkında bilgi verilmelidir.
  • Sınıf veli toplantılarında öğretmen, dersi hakkında bilgi verme gereği de duyabilir. Öğrencilerin dersinden beklediği performansa dair önerilerini velilerle paylaşabilir.
  • Sınıf veli toplantısında durumu hakkında daha detaylı bilgi alınmak istenen öğrencinin  velileriyle bireysel görüşme yapılmalı, bu görüşmelerde örseleyici yaşantı bilgisine ulaşılırsa konu mutlaka Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisine iletilmelidir.

Sınıf öğretmenleri tarafından planlanan Veli Toplantısında Neler Konuşulmalı, sorusunun yanıtı okul ve sınıf kültürüne göre farklılıklar gösterecektir. Sınıf öğretmenleri veli toplantısında sınıfının genel durumunu göz önünde tutarak gündem madddeleri belirlemeli, bu gündem maddeleri içinde velilere öğrencilerin akademik başarısını arttırmak ya da sınıf genelinde sorunların çözümünü kolaylaştırmak için öneriler sunmalıdır. Sınıf rehber öğretmenlerinin  toplantıyı iyi dilek ve temennilerle bitirmeleri de beklenir.

İlginizi çekebilir: Sınıfta Oynanan Zeka Oyunları

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir