Blog

Montessori Eğitimi Nedir ?

montessori egitimi nedir 8212

Dünya eğitim tarihinde öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrenme modelleri,  önemli bir çalışma konusudur.  Öğrenme modellerinden bahsedildiğinde akla ilk gelen sorulardan biri de Montessori eğitimi nedir olmaktadır. 

Montessori eğitimi nedir ? Montessori eğitimi, bilimsel deneyleri kapsayan teorilerden yola çıkılarak bulunmuş ve 0-6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini temel alan bir modellemedir. Montessori teorileri olarak bilinen bilimsel deneylerin tarihi 1900’ lere uzanmaktadır.  Roma Üniversitesi’ nde pedagojik araştırmalar yapan Maria Montessori,  1907 senesinde Çocuk Evi açarak aynı zamanda  bir eğitim felsefesi olan Montessori eğitim yöntemini geliştirmiştir.  

Montessori eğitim sistemi nedir ?

Montessori eğitimi nedir  montessori eğitimi, öğrenme faaliyetlerinde çocuğun  çevresiyle psikolojik olarak etkileşimde bulunduğu gerçeğine dayanan, deneysel bir öğrenme modelidir. Montessori eğitimi  denildiğinde eğitim modelinin ayırıcı yönleri olarak şu maddeler akla gelmelidir:

  • Montessori eğitimi, çocuğun gelişim görevlerini dikkate alan bir modellemedir ve 0-6 yaş grubu okul öncesini kapsamaktadır. Bu nedenle Montessori eğitimi konusu ile okul öncesi uzmanları özellikle ilgilenir.
  • Çocuğun öğrenme faaliyetlerinde  özgür biçimde davranmasını olanaklı kılan bir eğitim çevresi hazırlanması gerekliliği, montessori eğitimi konusunun ayırıcı noktasını oluşturur.
  • Montessori  eğitimi nasıl uygulanır sorusunun yanıtını verirken eğitim yönteminde sınıf düzeni ve materyallerin öne çıktığı gözardı edilmemelidir.
  •  Montessori eğitiminde çocuğun özgüven geliştirmesi öğrenme faaliyetlerinde özgür olması, öğrenme ortamında pozitif hissetmesi, iyi oluş düzeyinin yüksek tutulması önemli görülmektedir.  
  • Pedagoji kavramı,  Montessori eğitimi ile doğrudan ilgilidir.  Çünkü Montessori,  pedogojiyi esas alır.  Çocukların gelişim dönemlerinde gelişim görevlerinin özellikleri gibi kritik bir bilgi, çocukalara uygun eğitim sınıfı ve eğitim metaryalleri oluşturmak için  kullanılır.
  • Montessori eğitimi bireysel farklılıkları,  her çocuğun kendine özgü kişilik özellikleri ve öğrenme yapısı ile farklı bir birey olduğu gerçeğinden yola çıkar. Çocuklar istedikleri zaman, diledikleri bir yerde, istedikleri materyallerle öğrenme faaliyetlerini kendileri yürütürler. Montessori eğitimi nedir konusunu örneklendiren bir eğitim modellemesinden bahsedebilmek için, eğitim ortamında çocukların sunulan olanakları özgür biçimde kullanmalarının olanaklı olması gerekir.

Montessori Eğitimi Nedir Nasıl Uygulanır?

Montessori eğitimi nedir konusu, 0-6 yaş okul öncesi grupla ilgilenenler için oldukça popülerdir. Montessori eğitiminde öğretmen değil, bir rehber bulunur.  Rehberin asıl rolü, çocuğun bireysel farklılıklarına uygun öğrenme ortamını kurgulamaktır.  Çocuk ergonomisine uygun oda tasarımı, çocuğun ince motor becerileri gibi konularda gelişmesini olanaklı kılan oyuncaklar, evde buzdolabının çocuğun yeme içme ihtiyacını sağlayacağı biçimde donatılması, çocuğun boyuna uygun araç gerekler kullanılması Montessori eğitimi ile yakından ilgilidir.

Montessori  eğitimi nedir konusunda önemli noktalardan biri de Montessori’ de  eğitim faaliyetlerinin belirli bir eğitim programı üzerinden gitmediğidir.  Öncelikle çocuğu bütün yönleriyle bir birey olarak tanımayı ve uygun metaryallerle, bir ortamda özgür bırakmayı esas alır. Bu eğitim modelinde eğitim, araç gereklerle birlikte uygulanacak etkinlikler yoluyla desteklenir.  Eğitim mekanı,  klasik tip sınıflardan farklıdır.  Çocukların yaşlarına ve bireysel özelliklerine göre hazırlanır. Montessori eğitimi  konusunda çocuğun ortamda özgür davranması olanaklı kılınmalıdır.

İlginizi çekebilir: Yaşamkent Dershane | En İyi Yaşamkent Dershane Fiyatları Yorumları Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir