Tel: +90 (312) 418 20 08 (pbx)
Atatürk Bulvarı No: 135 Kızılay/Ankara

Etüt ve Etüt Merkezleri Nedir

Etüt ve Etüt Merkezleri Nedir

Öğrenciler günlük okul programlarından çıktıktan sonra okulda ki öğretmenlerinin yapılması için
verdikleri ödevlerini yapmaları, sonraki günlerde görecekleri derslerine hazırlanmaları gerekir ve bunun
yanı sıra ders tekrarlarını da yapmaları gerekmektedir. Okul sonrası dışarıdan alınan destekle yapılan
eğitim sistemine etüt adı verilir. Etüt, Etüt Merkezlerinde uygulanır. Etüt görmek için Etüt merkezlerinin de
bu eğitim sistemine uygun olması gerekmektedir. Etüt merkezleri de bu ortamı sağlayan eğitim kurumları
içerisindeki mekanlardır. Etüt merkezleri okul müfradatına uygun olarak yürütülen öğrencilere destekli
eğitimlerini veren kurumlardır. Öğrencilerimiz etüt öğretmenlerinin eşliğinde ödevlerini ve çalışmalarını
yapmaktadırlar. Eğitim sistemi oldukça değiştiği ve geliştiği için artık eski dönemlerdeki gibi de kolay
olmadığı için ailelerinden öğrencilerimiz yeterli destekleri görememektedir ve çoğunlukla evde ders
çalışacak ortamı da bulamamaktadırlar. Yoğun bir okul temposundan sonra eve geldiklerinde çoğu anne
ve babanında çalışıyor olasından dolayı, televizyon ve oyun oynamak gibi faktörler daha ağır bastığı için
ve öğrenci de kendini unuttuğu için evlerinde ders çalışacak düzeni de oturtturamamaktadırlar. Oysa ki
öğrenci okulda verilen ödevleri ve çalışmaları etüt merkezlerinde düzenli şekilde oturtturmaktadırlar.
Böylelikle öğrenci etüt merkezinde çalışmalarını onlara sunulan bu ortamda yaptıklarında evlerine mutlu
gitmektedirler. Böylelikle günün sonunda yapacak çalışmaları kalmadığı için ailesiyle de rahatlıkla vakit
geçirme imkanı bulmakla birlikte akşamları yapmak istedikleri sosyal faaliyetlere de daha çok zaman
ayırma imkanı bulmaktadırlar.

Bu imkanların kolaylıkla hayata geçtiği Ankara etüt merkezlerinden biride Ortadoğulular Eğitim
Kurumu Etüt Merkezidir
. Ankara Etüt Merkezi Ortadoğulular Eğitim Kurumu, öğrencilerinin yapması
gereken çalışmalarında ve verilen ödevlerinde sunulan etüt ortamında rahatlıkla çalışabilme ve ödevlerini
yapabilme imkanı bulmaktadırlar. Ankara Kızılay Etüt merkezimiz öğrencilerin bu ihtiyaclarına en iyi
cevap veren Ankara etüt merkezlerinden biri yani Ortadoğulular Eğitim Kurumu olmuştur. Ankara Kızılay
etüt merkezimiz 1.sınıftan 8. sınıfa kadar okul dışındaki saatlerini en verimli değerlendirecekleri bir ortam
sunmaktadır. Ayrıca Ankara Kızılay Temel Lisemizin ve Ankara Kızılay İngilizce Kursumuzun da
Ortadoğulular Eğitim Kurumu çatısının altında olması diğer eğitimler içinde etüt imkanlarının geçerli
olmasına da neden olmuştur.

Bir çok ailenin etüt merkezleriyle alakalı bilgileri olmadığından özel ders programlarıyla
karıştırmaktadırlar. Burada öncelikle etüt'ün özel ders olmadığını bilmek gerekmektedir. Ankara Kızılay
etüt merkezimiz alanında uzman öğretmenlerimizle öğrencilerimize ders çalışma alışkanlığı ve öğrenme
alışkanlığı kazandırmaktadır. Etüt'ü özel ders ile karıştırıp halen mantığını anlayaman velilerimiz
öğretmenlerimize en çok etüt ne demek? sorusuyla gelmektedir. Bu sorunun en kısa ve en öz cevabı
öğrencilerimizin okul dışında en verimli şekilde onlara verilen ödevlerinin ve çalışmalarının yerine
rahatlıkla getirdikleri ortam cevabıdır.

 

Anakara Etüt Merkezi Farkı

Ankara Kızılay etüt merkezimizde öğrencilerimiz sosyal bir ortamda da bulunduğu için ödevlerini
yapma ve çalışmalarını gerçekleştirmede daha istekli ve hevesli hale gelmektedirler. Ankara etüt
merkezimiz
Ortadoğulular eğitim kurumu etüt programları öğrencilerimize verilen ödevleri yerine getirmek
veya ders çalışma programları dışında da bir takım olanaklar sunmaktan geçer. Güzel, akıcı ve hızlı
okuma alışkanlıklarından tutun, birlikte çalışma ve zamanı etkin kullanabilme gibi, daha çok sorumluluk
sahibi olabilme gibi, dakik ve zamanlayıcı olabilme gibi, plan ve programlı hareket etmeyi öğrenebilme
gibi bir çok nitelikleri de kazandırmaya yardımcı olmaktadır. Bu nitelikleri öğrenci kazandıkca öğrenme ve
verilen çalışmaları yapmada da daha istekli hale gelmekte ve kendilerine olan özgüvenleri de
artmaktadır. Daha da eğlenceli hale gelen ders çalışmaları sonucunda okul düzeyindeki öğrencilerden
başarılı bir öğrenci haline gelmektedirler. Sonuç olarak Ankara Kızılay etüt merkezimizin öğrencilerimize
ve velilerimize sunduğu huzurlu ve güvenli bu ortamda derslerini ve çalışmalarını rahatlıkla yapabilme
imkanlarını da bulabilmektedirler. Ankara Etüt Merkezimiz Ortadoğulular Eğitim Kurumundan uzman etüt
hocalarımız ile çocuklarımızın ders çalışmasından ailelerde son derece mutlu olmakla birlikte içleri de
rahat etmektedir. Etüt merkezleri artık eğitim sisteminde önemli bir parça haline gelmiştir. Bu imkanları
memnuniyetlik ilkesiyle yola çıkan sınırsızca eğitim imkanları sunan Ankara Kızılay Etüt Merkezimiz
Ortadoğulular Eğitim Kurumu yine olduğu gibi Ankara Kızılay Etüt Merkezinde de en iyi hizmetlerini
Öğrencilerimize ve velilerimize en iyi şekilde de sunmaya devam etmektedir.