Ortadoğulular Eğitim Kurumları

Eğitim Modelimiz

Vizyonumuz

Kuruluşumuzun 30.yılına denk gelen 2032 yılında; 200 kurum, 20.000 çalışan ve 200.000 öğrenciyle Türkiye’nin en çok tercih edilen eğitim kurumu olmak.

anasayfa binalar kolaj 1024x575 1
Ortadoğulular Eğitim Kurumları

Odak

Eğitim-öğretim süreci oldukça dinamik bir süreçtir ve bu sürecin baş aktörü de öğretmenlerdir.

ODAK Sistemimizle; eğitim-öğretimin her boyutunda değişmez doğrularla yaratıcı doğruların dengesine odaklanarak, öğrencilerimize ‘’KILAVUZ’’ olabilmeyi amaçlamaktayız.

Üç ana ilke olan bilimsellik, realizm ve tutarlılık çerçevesinde, üç ana nokta olan Öğrenci,Birey ve Başarı ODAKlılığı şekillendirdiğimiz bu sistem; tüm pedagojik hassasiyetleri de içerisinde barındırmaktadır.

Sistem, Dinamiklerine Göre 3 Ana Başlık Altında Toplanmıştır :

1. ORTADOĞULULAR DÜNYASINA AİDİYET KILAVUZLUĞU

Kurumlarımıza adım attığınız ilk andan itibaren, ulusal/uluslararası bilgi ile donatılmış ilgili tüm personellerimiz ile öğrencilerimizi ve velilerimizi eğitimci gözüyle değerlendiriyoruz. Kayıttan eğitimin tüm aşamalarına kadar, tüm öğrencilerimize adil ve objektif bakış açımızla, sıkı ama sıkıcı olmayan bir takip süreci gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle, her öğrencimizin bireysel ihtiyaç haritasını çıkararak geçici değil gerçekçi çözümler sunuyoruz.

Tüm bunların yanında, özyeterlilik,özbilinç ve sorumluluk sahibi olmalarını amaçladığımız öğrencilerimizin ; akademik kazanımları kadar etik ve entellektüel kazanımlarını da önemseyen vizyonist bir ortam sunuyoruz.

2. ORTADOĞULULAR DİJİTAL AKADEMİK KILAVUZLUK

Değişen ve dönüşen dünyanın gerekliliği olan dijitalleşmeye uygun olarak, tüm öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve amacına hizmet eden altyapımızla teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz. Eğitim- öğretimin her aşamasında ; derslerden ödevlere, etütlerden sınavlara ve planlamalara kadar tüm süreç ve etkinlikleri tek platformda toplayarak, fonksiyonel bir otomasyon sistemi sunuyoruz.

3. ORTADOĞULULAR DİNAMİK AİLE KILAVUZLUĞU

Eğitim ailede başlar.’’ Düşüncesiyle oluşturduğumuz Dinamik Aile Kılavuzumuz; ailenin gözleyici ve belirleyici rolünü göz önünde bulundurarak, yönlendirici rolünün kurumumuz tarafından yönetilmesi amacını taşımaktadır.

 

 • Ders Programı
 • Ödevler
 • Sınavlar
 • Rasyonel Çalışma Planı
 • Sınav Analizleri (Öğrenci&Kılavuz)
 • Etütler
 • Eksik Tespitleri
 • Kılavuz Yönlendirmeleri
 • Branş Öğretmenlerinin Yorum ve Önerileri
 • Kılavuzun Yorum ve Yönlendirmeleri
 • İlgili Tüm Konular ve Altbaşlıklar Tablosu
 • Periyodik Öz Değerlendirme Ölçekleri
 • Serbest Çalışmalar
 • Okumalar, Geziler
 • Sanat ve Spor Etkinlikleri
 • Grup Çalışmaları
 • Akran Eğitimi
 • Motivasyon Öğeleri
 • Online Anketler
 • Online Ders/Sınav/Ödev

ODAK Bülteni ; öğrencilerimizin ve velilerimizin; ilgili akademik dönem içerisinde tüm kurumlarımızda akademik, sosyal, sanatsal ve sportif olarak gerçekleştiren faaliyetlere ulaşmalarına olanak sağlayan ORTADOĞULULAR’a özel haber kanalımızdır. Dijital ve basılı olarak sunulmasının yanı sıra, akademik makaleler ve uzman katkıları ile de güçlendirilerek sunulmaktadır.

Ortadoğulular Eğitim Ekolü Yaratıyoruz.

Sadece bir iş değil, bir meslek icrası, sorumluluk icrası anlayışıyla eğitimde 2002 yılından beri varolmanın haklı gururunu yaşayan bir markayız.

en iyi marka 1 1

Yılın En İyi Eğitim Markası

Öğrenci ve veli memnuniyeti odaklı eğitim kurumumuz yılın en iyi eğitim markası ödülüne layık görüldü.

cont1 2 1

Profesyonel Eğitmen Kadrosu

Deneyimli ve alanında profesyonel eğitmen kadromuz ile öğrencilerimize en iyi eğitimi vermekteyiz.

cont1 3 2

Yaygın Şube Ağı

Kolay ulaşım ve merkezi konuma sahip şubelerimiz ile, değerli öğrencilerimize eğitim vermekteyiz.

cont1 4 1

Güçlü Yayın Desteği

Eğitimler sırasında kullanılan yayınlar, profesyonel ve alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmaktadır.