Ankaradaki dershaneler | Ankara Dershane

Ankaradaki dershaneler

Ankara Dershane  Ankaradaki dershaneler

16.01.2019       646      


Ankaradaki dershaneler

Ankaradaki dershaneler


İnsanlar, eğitimciler tarafından uygun görülen yaşa geldikleri zaman belirlenen eğitim programlarındaki bilgileri öğrenmeleri amacıyla eğitim kurumlarına başlamaktadır. Bu eğitim kurumlarında kişiler belirli ders bilgilerini kazanmalarının yanında topluma hazırlanmak adına, topluma uyumlu olmaları ve kişisel gelişimlerini sağlamaları adına davranışsal özellikler kazanmaktadır. Tüm bunlarla birlikte öğrenim süreçlerinin sonunda sınavlara tabi tutularak kazanımlarını kanıtlarlar. Öğrenip öğrenmediklerine yönelik verdiği dönütlerle bir sonraki eğitim kademesine yönelebilmekte ya da tekrara düşebilmektedirler.


Türkiye’de sahip olduğumuz eğitim sistemi birçok sınavı da beraberinde getirmektedir. Bu sınavlar dönem içerisinde öğrenilen derslerin sonuçlarında karşılaştıkları sınavlarla birlikte ortaokuldan liseye geçişlerde ya da liseden üniversiteye geçişlerdeki daha önemli ve büyük sınavlar olabilmektedir. Ve öğrencilerin tabii tutulduğu bu sınavlar daha önemli bir konumdadır. Daha çok yaşanılan stresler bunlara yönelik olmaktadır. Ve ayrıca devlet ya da özel okullarından alınan eğitimlerin eksik görülmesi nedeniyle bu sınavlara yönelik dershanelere başvurulmaktadır. Ankaradaki dershanelerlere kayıt olan öğrencilere bakıldığında kişilerin eğitim kurumlarından tam olarak istediklerini alamadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden öğrencilere verilecek destekleri arttırmak adına Ankaradaki dershanelersayıları gün geçtikçe artmaktadır.


Ayırıcı Özelliklere Sahip Olmanın Avantajları

Ankaradaki dershanelersayılarındaki bu artış dershanelerin öne çıkması adına ayrıcalıklara sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Kurumumuz sahip olunacak farklı özelliklerin kendisine getireceği avantajların farkında olarak amaçlarını belirlemekte ve bunları gerçekleştirmek adına titizlikle çalışmaktadır. Belirlediğimiz amaçlar arasında öncelikle öğrencileri daha çok rekabetçi ortama sokmadan, daha rahat ortamlar oluşturarak onların öğrenimini kolaylaştırmaktır. Bunu öğrencilere uyguladığımız işbirlikçi öğrenme strateji sayesinde rekabetçi ortamdan kurtularak sağlamaktayız. Ayrıca öğrencilerin sınav döneminde sahip oldukları stresi kontrol edebilmeyi öğrenmeleri, kendilerine uygun bireysel çalışma yöntemlerini bulabilmeleri adına kurumumuzda bulunan psikolojik danışmanlar sayesinde destek sağlamaktayız. Öğrencileri öncelikle psikolojik olarak rahat hale getirerek öğrenime uygun birey oluşturmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca öğretmenlerimizi öğrencilerle iletişimi iyi tutacağına emin olduğumuz kişilerden oluşturarak sağlıklı karşılıklı etkileşimlerle öğrenme sürecini güçlendirmekteyiz. Öğrenim sürecini tamamladıktan sonra öğrencilerde pekiştirmeyi sağlamak için kendini kanıtlamış yayınevlerine ait test kitaplarını kullanmaktayız. Bu sayede öğrenimini tam olarak sağlamaktayız.

Ankara Dershane  Keçiörendeki Dershaneler

Keçiörendeki Dershaneler

Devamlı değişen dünyada eğitim program ve metotları da yeniliklere uygun hazırlanmalıdır. Bilimin kural ve kanunlarına aykırı düşen bir eğitim prog...

← Devamını Oku
Ankara Dershane  Ankaranın En İyi Dershanesi

Ankaranın En İyi Dershanesi

Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı bir biçimde istendik değişiklikler meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. ...

Devamını Oku →

İlgili Yazılar

0312 272 20 02

HEMEN FORMU DOLDURUN

Okullar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.