Ankaradaki dershaneler

Ankara Dershane  Ankaradaki dershaneler

16.1.2019       422      


Ankaradaki dershaneler

Ankaradaki dershaneler


İnsanlar, eğitimciler tarafından uygun görülen yaşa geldikleri zaman belirlenen eğitim programlarındaki bilgileri öğrenmeleri amacıyla eğitim kurumlarına başlamaktadır. Bu eğitim kurumlarında kişiler belirli ders bilgilerini kazanmalarının yanında topluma hazırlanmak adına, topluma uyumlu olmaları ve kişisel gelişimlerini sağlamaları adına davranışsal özellikler kazanmaktadır. Tüm bunlarla birlikte öğrenim süreçlerinin sonunda sınavlara tabi tutularak kazanımlarını kanıtlarlar. Öğrenip öğrenmediklerine yönelik verdiği dönütlerle bir sonraki eğitim kademesine yönelebilmekte ya da tekrara düşebilmektedirler.


Türkiye’de sahip olduğumuz eğitim sistemi birçok sınavı da beraberinde getirmektedir. Bu sınavlar dönem içerisinde öğrenilen derslerin sonuçlarında karşılaştıkları sınavlarla birlikte ortaokuldan liseye geçişlerde ya da liseden üniversiteye geçişlerdeki daha önemli ve büyük sınavlar olabilmektedir. Ve öğrencilerin tabii tutulduğu bu sınavlar daha önemli bir konumdadır. Daha çok yaşanılan stresler bunlara yönelik olmaktadır. Ve ayrıca devlet ya da özel okullarından alınan eğitimlerin eksik görülmesi nedeniyle bu sınavlara yönelik dershanelere başvurulmaktadır. Ankaradaki dershanelerlere kayıt olan öğrencilere bakıldığında kişilerin eğitim kurumlarından tam olarak istediklerini alamadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden öğrencilere verilecek destekleri arttırmak adına Ankaradaki dershanelersayıları gün geçtikçe artmaktadır.


Ayırıcı Özelliklere Sahip Olmanın Avantajları

Ankaradaki dershanelersayılarındaki bu artış dershanelerin öne çıkması adına ayrıcalıklara sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Kurumumuz sahip olunacak farklı özelliklerin kendisine getireceği avantajların farkında olarak amaçlarını belirlemekte ve bunları gerçekleştirmek adına titizlikle çalışmaktadır. Belirlediğimiz amaçlar arasında öncelikle öğrencileri daha çok rekabetçi ortama sokmadan, daha rahat ortamlar oluşturarak onların öğrenimini kolaylaştırmaktır. Bunu öğrencilere uyguladığımız işbirlikçi öğrenme strateji sayesinde rekabetçi ortamdan kurtularak sağlamaktayız. Ayrıca öğrencilerin sınav döneminde sahip oldukları stresi kontrol edebilmeyi öğrenmeleri, kendilerine uygun bireysel çalışma yöntemlerini bulabilmeleri adına kurumumuzda bulunan psikolojik danışmanlar sayesinde destek sağlamaktayız. Öğrencileri öncelikle psikolojik olarak rahat hale getirerek öğrenime uygun birey oluşturmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca öğretmenlerimizi öğrencilerle iletişimi iyi tutacağına emin olduğumuz kişilerden oluşturarak sağlıklı karşılıklı etkileşimlerle öğrenme sürecini güçlendirmekteyiz. Öğrenim sürecini tamamladıktan sonra öğrencilerde pekiştirmeyi sağlamak için kendini kanıtlamış yayınevlerine ait test kitaplarını kullanmaktayız. Bu sayede öğrenimini tam olarak sağlamaktayız.

Ankara Dershane  Keçiörendeki Dershaneler

Keçiörendeki Dershaneler

Devamlı değişen dünyada eğitim program ve metotları da yeniliklere uygun hazırlanmalıdır. Bilimin kural ve kanunlarına aykırı düşen bir eğitim prog...

← Devamını Oku
Ankara Dershane  Ankaranın En İyi Dershanesi

Ankaranın En İyi Dershanesi

Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı bir biçimde istendik değişiklikler meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. ...

Devamını Oku →

Hakkımızda

Hakkımızda

 Bireylerin ve toplumların hayatlarını etkileyen en önemli öğe eğitimdir. Ortadoğulular Eğitim Kurumları bu bilincin doğurduğu, sorumluluğun bir so...

Devamını Oku →

Misyon

Atatürk`ün de ifade ettiği gibi "... En mühim, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir ce...

Devamını Oku →

İlke ve Değerlerimiz

Dürüstlük; Ortadoğulular olarak birbirimize ve öğrencilerimize velilerimize asla yalan söylemeyiz. Hiçbir koşulda aldatmayız.

Devamını Oku →

Hedeflerimiz

Ortadoğulular Eğitim Kurumlarını tercih ederek teveccüh gösteren tüm öğrencilerimizi Türkiyenin en seçkin Üniversitelerine yerleştirmek için gerekl...

Devamını Oku →
12. Sınıflar YGS- LYS

12. Sınıflar YGS- LYS

Uzman ders öğretmenlerinden birebir etüt verilir. Uzman rehber öğretmenlerinden psikolojik destek verilir. Uzman eğitim koçlarından profesyonel eği...

Devamını Oku →
11. Sınıflar YGS- LYS

11. Sınıflar YGS- LYS

11. sınıflara özel bir programdır. Uzman ders öğretmenlerinden birebir etüt verilir. Uzman rehber öğretmenlerinden psikolojik destek verilir. Uzman...

Devamını Oku →

03124182008

HEMEN FORMU DOLDURUN

Fiyatlar ve kurslarımız hakkında detaylı bilgi sahibi olun.